Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori

Cinstea trebuie acordată celui mai puternic, iar cele necesare celui mai slab

Ordin nr.32 din 1995 Regulament activitate cenzori externi independenţi pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi ce verifică contabilitatea persoanelor supuse autorizării CNVM

ART. 1  Se aprobă punerea în aplicare a Regulamentului privind activitatea cenzorilor externi independenţi, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

ART. 2  Departamentul reglementări şi oficiul de evidenta a valorilor mobiliare şi Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA 1
REGULAMENT privind activitatea cenzorilor externi independenţi
CAP. 1     Dispoziţii generale
ART. 1

Situaţiile financiare ale tuturor emitenţilor de valori mobiliare, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 52/1994, precum şi ale oricărei persoane juridice supuse autorizării, supravegherii sau controlului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., vor fi elaborate în conformitate cu principiile contabile şi în concordanță cu cerinţele specifice stabilite prin prezentul regulament.

ART. 2

Situaţiile financiare anuale vor fi verificate şi certificate de cenzori externi independenţi înregistraţi la C.N.V.M.

ART. 3

Cenzorul extern independent este persoana fizică sau juridică, care verifică şi supraveghează contabilitatea tuturor persoanelor juridice supuse autorizării, supravegherii sau controlului C.N.V.M., asigură examinarea profesională sistematică a activităţilor financiar-contabile şi exprimă o opinie responsabilă, acordând o certificare a exactităţii şi corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale ale societăţilor comerciale expertizate.

ART. 4

Activitatea cenzorului extern independent se fundamentează pe principiile deontologiei profesionale: moralitatea, independenta şi obiectivitate, conştiinciozitate, răspundere, confidenţialitate, imparţialitate, comportare profesională demnă.

CAP. 2     Dobândirea calităţii de cenzor extern independent
ART. 5

Cenzorul extern independent îşi exercită activitatea individual, conform prezentului regulament, sau îşi poate desfăşura activitatea în societăţi comerciale, potrivit legii.

ART. 6

Pot dobândi calitatea de cenzor extern independent persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • a) au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile prevăzute de lege;
  • b) au competenta profesională de a verifica şi a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a verifica şi a certifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, de a analiza prin procedee specifice contabilităţii situaţia economică, financiară şi fiscală a societăţilor comerciale supuse autorizării, supravegherii şi controlului C.N.V.M.;
  • c) au promovat testul vizând cunoaşterea legislaţiei privind valorile mobiliare şi bursele de valori, susţinut la C.N.V.M.;

  Textul integral……….ORDIN nr. 32 din 1995 regulament cenzori externi

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.