ORDIN nr. 1501 din 2006 inmatriculare vehicule

∞ Să nu mergi înaintea judecății, până nu te-ai judecat singur înaintea dreptății ∞

ORDIN nr. 1501 din 2006 inmatriculare vehicule reglementează procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

CAP. 1 Dispoziţii generale din ORDIN nr. 1501 din 2006 inmatriculare vehicule

   ART. 1 

(1) Autoritatea competentă pentru coordonarea înmatriculării şi radierii autovehiculelor şi remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Înmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează:

  • de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,
  • în a căror rază de competenţă proprietarii îşi au domiciliul sau sediul ori reşedinţa,
  • în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.

(3) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanţe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unităţi subordonate.    

ART. 2  

(1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi:

  • să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulaţie şi
  • să solicite radierea lor din evidenţă, în cazurile prevăzute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin.

(2) În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.

(3) Titularii înmatriculării sau înregistrării unui vehicul sunt obligaţi să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus.

ART. 3   

(1) Înmatricularea, înregistrarea şi autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează pe numele proprietarului de vehicul.

(2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se menţionează şi datele de identificare a utilizatorului.

Textul integral…… Ordin privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii vehiculelor ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.