OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile

∞ Du o viață moderată și sănătoasă, dacă vrei să fii independent ∞

OMFP nr.2634 din 2015 documente financiar-contabile a fost publicat in M. O.  nr. 910 bis din 9 decembrie 2015

ART. 1

Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Normele specifice de utilizare documente financiar-contabile cuprinse în anexa nr.1

ART. 3

Elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documente financiar-contabile sunt cele prevăzute la pct. 2 şi 10 din anexa nr. 1.

ART. 4
  • (1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3.
  • (2) Fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiar contabile.
  • (3) Circuitul documentelor financiar-contabile şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective.
ART. 5

Se aprobă documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa nr. 4.

ANEXA 1 NORME GENERALE
de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

A. Aspecte generale

1. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare entităţi), consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate (în jurnale, fişe şi alte documente contabile, după caz).

2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

– denumirea documentului;
– denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;
– numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
– menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
– conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
– datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
– numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

Textul integral……..ORDIN Nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.