OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS

∞ Nu proclama adevărul în piața publică; mulțimea îl va folosi pentru a face rău ∞

OMFP nr. 1121 din 2006 privind aplicarea IFRS a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 12.07.2006

Art. 1.

(1) Având în vedere necesitatea asigurării conformităţii reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene, în exerciţiul financiar al anului 2007, în România se continuă implementarea graduală a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
(2) În înţelesul prezentului ordin, prin Standarde Internaţionale de Raportare Financiară se înţelege:

  • Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS),
  • Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Interpretările aferente (Interpretările SIC-IFRIC),
  • amendamentele ulterioare la acele standarde şi interpretările aferente,
  • standardele şi interpretările viitoare aferente, aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană, traduse şi publicate în limba română.

(3) Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care întocmesc situaţii financiare consolidate au obligaţia ca, începând cu exerciţiul financiar al anului 2007, să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

(4) Instituţiile de credit continuă să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare consolidate.
(5) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Entităţile prevăzute la alin. (3) pot întocmi şi un set distinct de situaţii financiare anuale obţinute prin aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, destinate utilizatorilor de informaţii, alţii decât instituţiile statului.
(7) Situaţiile financiare obţinute prin aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară fac obiectul auditului financiar, potrivit legii.

ART. 2

Pentru anul 2007, celelalte entităţi de interes public definite conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, pot aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare individuale sau consolidate, pentru necesităţi proprii de informare.

ART. 3

Toate entităţile care au obligaţia să aplice sau au optat pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară trebuie să asigure continuitatea aplicării acestora.

Textul integral…..OMFP-1121-din-2006-privind-aplicarea-IFRS ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.