OG nr.129 din 2000 formare profesionala adulti

Dacă te apuci de ceva, termină mai degrabă

OG nr.129 din 2000 formare profesionala adulti

CAPITOLUL I Dispoziţii generale din OG nr.129 din 2000 formare profesionala adulti

Articolul 1

În sensul prezentei ordonanţe, adulţii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare profesională, în condiţiile legii.

Articolul 2 

(1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. Programele de formare profesională se pot realiza atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

(2) Societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  • companiile şi societăţile naţionale,
  • regiile autonome şi alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale,
  • unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiţii salariaţilor pentru a avea acces la formare profesională.

Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii participa la programele de formare profesionala vor fi prevzute in contractul colectiv sau, dupa caz, in contractul individual de munca.
(3) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii.

Art. 3 din OG nr.129 din 2000 formare profesionala adulti

Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala.

Art. 4 din OG nr.129 din 2000 formare profesionala adulti

Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:

  • a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
  • b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
  • c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
  • d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
  • e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
  • f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Textul integral……..Ordonanata-nr.-129-din-2000-privind-formarea-profesionala-a-adultilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.