Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030

„Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030”

O nouă strategie a UE pentru păduri pentru 2030 – gestionarea durabilă a pădurilor în Europa (2023/C 125/02). Strategia actualizează importanța pădurilor ca ecosisteme fixatoare de Carbon, implicate în reducerea GHG și producerea de oxigen, ca spații de relaxare, ca ecosisteme cheie în conservarea biodiversității.

Obiectivele din ”Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030” sunt:
 • de a proteja, a reface și a promova utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre, de a gestiona pădurile în mod durabil, de a combate deșertificarea, de a opri și a inversa degradarea terenurilor și de a opri declinul biodiversității;
 • de trecere la utilizare a lemnului de calitate în arhitectură, la reciclarea lemnului;
 • protejarea a cel puțin 30% din teritoriul UE, dintre care 10% ar trebui protejate strict, pentru asigurarea biodiversității.

De asemenea, se optează pentru păduri diversificate, cu specii de arbori variate și în acord cu ecosistemele locale. Strategia UE pentru păduri pentru 2030 reprezintă o abordare cuprinzătoare și ambițioasă pentru gestionarea durabilă a pădurilor și combaterea defrișărilor.

Măsurile propuse:

Promovarea gestionării durabile a pădurilor:
 • reprezintă o componentă esențială pentru menținerea echilibrului dintre utilizarea resurselor pădurilor și conservarea mediului înconjurător,
 • implementarea unor practici durabile va asigura regenerarea și sănătatea a lungă durată a ecosistemelor forestiere.
Stimulente financiare pentru practici ecologice:
 • acordarea de stimulente financiare este un mecanism eficient pentru a încuraja proprietarii și administratorii de păduri să adopte practici ecologice și sustenabile,
 • astfel de măsuri pot contribui la creșterea gradului de conștientizare și implicare a actorilor din sectorul forestier.
Sporirea dimensiunii și a biodiversității pădurilor:
 • plantarea a 3 miliarde de arbori noi până în 2030 reprezintă o inițiativă ambițioasă pentru contracararea pierderii de păduri și menținerea biodiversității,
 • este important să se acorde atenție selecției speciilor potrivite pentru a maximiza beneficiile ecologice.
Contribuție la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
 • pădurile au un rol crucial în absorbția dioxidului de carbon, contribuind la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030.
 • măsurile din strategie vor sprijini adaptarea la schimbările climatice și consolidarea rezilienței ecosistemelor forestiere.
Cooperare la nivel european:
 • cooperarea între statele membre ale UE este esențială pentru implementarea eficientă a strategiei și schimbul de bune practici,
 • abordarea la nivel european consolidează eforturile în direcția protejării și gestionării responsabile a pădurilor.

Sprijinirea funcțiilor socioeconomice ale pădurilor, pentru ca zonele rurale să fie prospere și stimularea bioeconomiei forestiere în limitele durabilității.

Pădurile și sectorul forestier îndeplinesc multiple funcții socioeconomice și oferă multe beneficii, inclusiv locuri de muncă suplimentare și oportunități de creștere în zonele rurale, și au funcții recreative, contribuind la sănătatea fizică și mentală a cetățenilor.

În concluzie, Strategia UE pentru păduri pentru 2030:
 • oferă o cale coerentă și integrată pentru abordarea provocărilor asociate cu pădurile și defrișările,
 • contribuie astfel la obiectivele mai ample ale Pactului verde european și reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

Implementarea eficientă a acestor măsuri va fi esențială pentru asigurarea unei utilizări durabile a resurselor forestiere în viitor.

UE a adoptat norme pentru a reduce impactul UE asupra defrișărilor la nivel mondial. Regulamentul, adoptat în mai 2023, va garanta că produsele achiziționate, utilizate și consumate de cetățeni pe piața UE nu contribuie la defrișări și la degradarea pădurilor la nivel mondial.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.