Norme de comercializare masa lemnoasa

∞ Mai bine amâni tot și vorbești mai târziu ∞
Norme de comercializare masa lemnoasa referitoare:
  • la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase,
  • la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi
  • la regimul instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi
  • la unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010
  • de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
Art. 1

Se aprobă Norme de comercializare masa lemnoasa referitoare:

  • la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase,
  • la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum
  • şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010
  • de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2

(1)Pentru urmărirea trasabilităţii lemnului recoltat din păduri şi pentru furnizarea de informaţii statistice se instituie un Sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL.
(2)Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea şi funcţionarea SUMAL.
(3)Structura de administrare SUMAL se organizează şi funcţionează în structura autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform reglementărilor în vigoare.
(4)Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice şi pentru toţi operatorii şi comercianţii, denumiţi în continuare profesionişti, care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu materiale lemnoase: fac excepţie operatorii şi comercianţii care recoltează, depozitează şi comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu arbori şi arbuşti ornamentali, răchită şi puieţi.

(5)Softul SUMAL se pune la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (4) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(6)Personalul silvic din structurile de rang superior şi din unităţile şi centrala Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva are acces în SUMAL, pentru datele introduse de către ocoalele silvice din structura acestora, în baza unei împuterniciri emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(7)Actele de punere în valoare, autorizaţiile de exploatare a partizilor, actele de reprimire a parchetelor şi procesele-verbale de confiscare se înregistrează/se generează de către ocoalele silvice obligatoriu în SUMAL, care generează un număr unic pentru fiecare document în parte.
(8)Profesioniştii prevăzuţi la alin. (4) sunt obligaţi să transmită lunar raportări ale datelor în SUMAL, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Textul integral………….Normelor referitoare la circulatia masei lemnoase ………….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.