Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice

∞ Toată demnitatea virtuții se află în acțiune ∞

Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1     Obiect, scop şi principii
ART. 1

Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.

ART. 2

(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

  • a) nediscriminarea;
  • b) tratamentul egal;
  • c) recunoaşterea reciprocă;
  • d) transparenţa;
  • e) proporţionalitatea;
  • f) asumarea răspunderii.
  SECŢIUNEA a 2-a     Definiţii
ART. 3

(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;

b) achiziţie sau achiziţie publică – achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public;

c) acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;

d) activităţi de achiziţie auxiliare – activităţi care constau:
  • în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie,
  • în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau
  • asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea
  • şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în cauză;

   Textul integral…….Legea privind-achizitiile-publice ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.