Legea nr. 85 din 2014 insolventa

Acolo unde nu există primejdie, satisfacția e mai puțin plăcută

Legea nr.85 din 2014 insolventa reglementează procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a fost modificată prin:

 • Legea nr. 207/2015,
 • Legea nr. 213/2015,
 • Legea nr. 304/2015,
 • Legea nr. 312/2015,
 • Legea nr. 62/2016

TITLUL PRELIMINAR din Legea nr.85 din 2014

CAPITOLUL I   Domeniul de reglementare
ART. 1

Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.

ART. 2

Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.

ART. 3 din Legea nr.85 din 2014 insolventa
 • (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin.
 • (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor.
 • (2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome.
 • (3) Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II  Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. Definiţii

SECŢIUNEA 1 Principii din Legea nr.85 din 2014

ART. 4

Prevederile prezentei legi se bazează pe următoarele principii:

 • 1. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor;
 • 2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare judiciară;
 • 3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri;
 • 4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang;
 • 5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură;
 • 6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;

Textul integral……..Legea nr. 85 din 2014 + insolvenţă

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.