Legea nr. 85 din 1992 vanzarea de locuinte ale statului

∞ Atât de mulți sunt nedemni de lumină și totuși ziua începe ∞

Legea nr. 85 din 1992 vanzarea de locuinte ale statului şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

ART. 1
Locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate:
 • de titularii contractelor de închiriere,
 • cu plata integrală sau în rate a preţului,
 • în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi ale prezentei legi.
Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuințele:
 • care depăşesc suprafeţele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuinţele din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat,
 • precum şi cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare, echivalente unor lucrări de artă sau ornamentale deosebite,
 • sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscină, saună, seră, cramă, bar-vinotecă, cameră frigorifică sau altele asemenea.

De asemenea, sunt exceptate locuinţele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcţii drept locuinţe pe durata exercitării funcţiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenţa locuinţelor de protocol.

ART. 2   
Construcţiile de locuinţe finanţate din fondurile statului:
 • în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi,
 • care nu pot fi terminate şi vândute în condiţiile reglementărilor în vigoare,
 • pot fi vândute pe apartamente, pe paliere, pe scări, pe tronsoane de clădiri sau în întregime, prin licitaţie publică.
  Fac excepţie de la prevederile alin. 1 locuințele în curs de execuţie care trec, prin protocol, fără plată, în patrimoniul:
 • Parlamentului României,
 • Ministerului Apărării Naţionale,
 • Ministerului de Interne,
 • Serviciului Român de Informaţii,
 • Serviciului de Protecţie şi Pază,
 • Ministerului Justiţiei – Direcţia generală a penitenciarelor,
 • precum şi cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investiţii sau le achiziţionează folosind alocaţii bugetare care se asigură în acest scop.

Aceste locuinţe sunt supuse regimului locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. 3.  Licitaţiile se organizează de consiliile locale.

Locuinţele prevăzute la alin. 1:
 • repartizate ori
 • pentru care s-au încheiat antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi,
 • se pot cumpăra de beneficiarii actului de repartiţie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vânzare-cumpărare, fără licitaţie, la valoarea lucrărilor executate de unitatea proprietară, în condiţiile art.1.

Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte de către unităţile proprietare, ţinând seama de stadiul fizic de execuţie, la care se adaugă şi cheltuielile aferente de proiectare. Din preţul obţinut la licitaţie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, unităţile beneficiază de un comision de până la 1%.

Textul integral.……….legea-nr-85-din-1992-vanzarea-de-locuinte-si-spatii ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.