Legea nr. 68 din 2010 stabilirea prestatorilor de servicii

În timp ce noi amânăm ceva în viață, viața trece

Legea nr. 68 din 2010 stabilirea prestatorilor de servicii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 256 din 20 aprilie 2010

ART. I

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, cu următoarele modificări şi completări:

  1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu are ca obiect liberalizarea serviciilor de interes economic general, rezervate organismelor publice sau private, privatizarea organismelor publice prestatoare de servicii şi eliminarea monopolurilor care prestează servicii.

(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează dispoziţiile penale în vigoare.

(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează dispoziţiile naţionale privind definirea, organizarea şi funcţionarea serviciilor economice de interes general, relaţiile de muncă, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, securitatea socială, protecţia şi promovarea libertăţii culturale sau lingvistice, pluralismul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea recunoscute potrivit legii.”

  1. La articolul 2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„o) Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) – platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informaţii şi comunicarea între autorităţile competente, care decurg din obligaţiile de cooperare administrativă prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;”.

  1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autorităţile competente asigură aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în conformitate cu dispoziţiile tratatelor privitoare la dreptul de stabilire şi la libera circulaţie a serviciilor.”

  1. La articolul 4 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:

„a^1) serviciile neeconomice de interes general;

Textul integral..…….legea-nr-68-din-2010-aprobarea-oug-nr-49-din-2009-stabilire-prestatori-servicii

Similar Posts

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.