Legea nr. 5 din 2014 schimb transfrontalier

∞ Orice sfat vei da, să fii concis ∞

Legea nr. 5 din 2014 schimb transfrontalier privind unele măsuri:

 • pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi
 • pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 5 din 2014 schimb transfrontalier

ART. 1

(1) Prezenta lege are drept scop:

 • facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele participante:
 1. privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră,
 2. atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi
 • facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.
(2) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1), prezenta lege stabileşte:
 • a) autoritatea publică română prin intermediul căreia se va asigura schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, în calitate de punct naţional de contact;
 • b) modalitatea de efectuare a schimbului de informaţii prin utilizarea căutării automatizate a datelor de înmatriculare a vehiculelor şi proprietarilor sau deţinătorilor acestora;
 • c) modalitatea de informare, de către autorităţile române competente, a proprietarului, deţinătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, cu privire:
 1. la încălcarea, pe teritoriul României, a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră,
 2. dacă această încălcare este săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru;
 • d) regimul juridic al încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră ce au fost săvârşite pe teritoriul României.
ART. 2

(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • a) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
  b) autorităţi române competente – autorităţi române cu atribuţii stabilite potrivit legii pentru constatarea şi sancţionarea încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră prevăzute la art. 3 alin. (1), săvârşite pe teritoriul României;
  c) căutare automatizată – procedură de acces direct printr-un serviciu de comunicaţii electronice care presupune consultarea, de către autoritatea competentă a unui stat membru sau stat participant, în timp real,…..
  d) punct naţional de contact – autoritate competentă desemnată de către un stat membru sau stat participant pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculului;
e) stat participant – stat terţ cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor;
 • f) vehicul – orice autovehicul supus înmatriculării, conform legislaţiei naţionale a statului membru sau a statului participant;

 • g) statul în care s-a săvârşit încălcarea – statul membru sau statul participant în care sa săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;

 • h) statul de înmatriculare – statul membru sau statul participant în care este înmatriculat vehiculul cu care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;

Textul integral..…. Legea schimb-transfrontalier-informatii-siguranta-rutiera …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.