Legea nr. 449 din 2003 vanzarea produselor, garantii

Lucrurile pe care le facem din când în când nu ne conturează viaţa, ci lucrurile pe care le facem în mod constant

Legea nr. 449 din 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora Republicată

Acte modificatoare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014
Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta lege reglementează aspecte privind:

 • vânzarea produselor,
 • inclusiv a celor executate la comandă, şi
 • garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului.
ART. 2

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) consumator – persoana astfel definită la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) produs – bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă.

Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi:

 • bunurile vândute în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau pe baza unui alt act emis de autorităţile judecătoreşti,
 • apa şi gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă şi
 • energia electrică;
  c) vânzător – persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produse în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul;
d) producător:
 1. operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;
  2. operatorul economic care fabrică materia primă;
  3. operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
  4. operatorul economic care recondiţionează produsul;
  5. operatorul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;
  6. reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu îşi are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
  7. operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerilor;
  8. distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;
  9. distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identităţii importatorului;

e) garanţia comercială – orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

e^1) garanţia legală de conformitate

– protecţia juridică a consumatorului:

 • rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate,
 • reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare,
 • să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului,
 • dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;
  f) reparare – în caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare;
  g) viciu ascuns – deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;
  h) durata medie de utilizare – intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia:
 • produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale,
 • dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;
  i) produs de folosinţă îndelungată – produs complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere.
ART. 3

Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vândute prin procedura licitaţiei publice, la care consumatorul are posibilitatea să participe personal.

Textul integral..…….Legea nr.449 din 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.