Legea nr. 359 din 2004 formalitati la registrul comertului

În mișcare forța crește și devine mai puternică

Legea nr. 359 din 2004 formalități la registrul comertului privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a:

 • persoanelor fizice,
 • asociaţiilor familiale şi
 • persoanelor juridice,
 • înregistrarea fiscală a acestora, precum şi
 • la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
Legea a fost modificată prin:
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004
  Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006
  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2006
  Legea nr. 360/2006
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006
  Legea nr. 159/2007
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009
  Legea nr. 84/2010
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014
  Legea nr. 152/2015

CAP. 1     Dispoziţii generale

ART. 1

În scopul simplificării procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor se instituie prezenta procedură:

 • de înmatriculare în registrul comerţului şi
 • de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi
 • de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care,
 • potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului.
ART. 2
 • Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale,
 • grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic,
 • regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi
 • alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale
 • sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi.
ART. 3

(1) Înmatricularea:

 • persoanelor fizice autorizate,
 • a întreprinderilor individuale şi
 • a întreprinderilor familiale în registrul comertului şi înregistrarea fiscală a acestora

se fac:

 • pe baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, potrivit legii speciale,
 • fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor:

 • Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
 • celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerţului.
ART. 4

Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.

ART. 5

(1) Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.

(2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Textul integral.……..Legea-nr. 359-din-2004-registrul-comertului

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.