Legea nr.33 din 1994 expropriere pentru utilitate publica

∞ Pe statuie o înfrumusețează forma, iar pe om - faptele sale ∞

Legea nr.33 din 1994 expropriere pentru utilitate publica a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 5 iulie 2011, modificată prin Legea nr. 229/2013

    CAPITOLUL I    Dispoziții generale

ART. 1 

Exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se poate face numai pentru cauză de utilitate publică, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin hotărâre judecătorească.

   ART. 2 din Legea nr.33 din 1994 expropriere pentru utilitate publica 

Pot fi expropriate bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice cu sau fără scop lucrativ, precum și cele aflate în proprietatea privată a comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

  ART. 3 din Legea nr.33 din 1994 expropriere pentru utilitate publica 

Instanțele judecătoreşti competente vor putea hotărî exproprierea numai după ce utilitatea publică s-a declarat potrivit prezentei legi.

ART. 4

 • (1) Cei interesaţi pot conveni atât asupra modalităţii de transfer al dreptului de proprietate, cât şi asupra cuantumului şi naturii despăgubirii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind condiţiile de fond, de formă şi de publicitate, fără a se declanşa procedura de expropriere prevăzută în prezenta lege.
 • (2) În cazul în care acordul de voinţă al părţilor priveşte numai modalitatea de transfer al dreptului de proprietate, dar nu şi cuantumul sau natura despăgubirii, instanţele judecătoreşti vor lua act de înţelegerea părţilor şi vor stabili numai cuantumul sau natura despăgubirii, potrivit cap. IV din prezenta lege.

   CAPITOLUL II    Utilitatea publică şi declararea ei

ART. 5

Utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes naţional sau de interes local.

ART. 6

Sunt de utilitate publică lucrările privind:

 • prospecţiunile şi explorările geologice;
 • extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile;
 • instalaţii pentru producerea energiei electrice;
 • căile de comunicaţii, deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor;
 • sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare;
 • instalaţii pentru protecţia mediului;
 • îndiguiri şi regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor;
 • derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru devierea viiturilor;
 • staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de irigaţii şi desecări;
 • lucrări de combatere a eroziunii de adâncime;
 • clădirile şi terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti;
 • salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii;
 • prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.

Textul integral.….. Legea nr.33 din 1994 expropriere pentru cauza de utilitate publica ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.