Legea nr. 304 din 2015 obligatiuni ipotecare

∞ De orice înșelăciune e capabil acela obișnuit să facă din negru alb și din alb negru∞

Legea nr. 304 din 2015 obligatiuni ipotecare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 4 decembrie 2015

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta lege are drept scop stabilirea cadrului general şi a condiţiilor pentru emisiunea de obligaţiuni ipotecare de către emitenţi, persoane juridice române, precum şi reglementarea drepturilor şi obligaţiilor conferite de acestea deţinătorilor lor.

ART. 2

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 • a) administrator de portofoliu – entitate a cărei activitate principală se află în sfera activităţilor incluse în cadrul sectorului intermedierii financiare şi a asigurărilor, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională, şi care administrează portofolii de creanţe, în condiţiile secţiunii a 2-a din cap. V;
 • b) agent – persoană care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile secţiunii a 3-a din cap. IV;
 • c) Arhiva Electronică – Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;
 • d) creanţă imobiliară – orice drept de creanţă care izvorăşte dintr-un contract de credit pentru investiţii imobiliare;
 • e) credit pentru investiţii imobiliare – orice credit care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • (i) este integral garantat cu ipotecă imobiliară sau cu drepturi echivalente asupra bunurilor imobile; şi
 • (ii) este acordat în scopul dobândirii ori menţinerii dreptului de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii realizate ori care urmează să se realizeze, în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii ori în scopul rambursării unui asemenea credit;
 • f) drepturi accesorii – totalitatea drepturilor reale ori personale cu care este garantată o creanţă, inclusiv ipotecile mobiliare şi imobiliare şi drepturile de creanţă decurgând din
  contractele de asigurare a imobilelor aduse în garanţie şi din contractele de asigurare de viaţă; ….
 •  j) IFRS – Standardele internaţionale de raportare financiară, incluzând:
 1. Standardele internaţionale de contabilitate, şi
 2. interpretările lor, în cea mai recentă versiune a acestora adoptată de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate,
 3. care se aplică în condiţiile prevăzute de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
 4. aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

Textul integral .……..Legea nr. 304 din 2015 – obligatiuni ipotecare …………..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.