Legea nr.260 din 2017 certificare autovehicule, ITP

Deschide-ți brațele către schimbare, dar nu lăsa să-ți scape valorile

Legea nr.260 din 2017 certificare autovehicule, ITP pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind:

 • certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice
 • privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodic
Publicată în: Monitorul Oficial nr.1017 din 21 decembrie 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. I

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind:

 • certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice
 • privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică,
 • publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000,
 • aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
 • se modifică şi se completează după cum urmează:
 1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins: “ORDONANŢĂ privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România”
Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 1

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare a sistemului de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.

(2) Cerinţele specifice privind:

 • organizarea şi funcţionarea sistemului de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi
 • metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
 • se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1 şi
 • se actualizează ori de câte ori este nevoie.
(3) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
 • a) vehicul – orice autovehicul care nu circulă pe şine sau remorca sa;
 • b) autovehicul – orice vehicul cu motor cu roţi care se deplasează prin propriile mijloace;
 • c) remorcă – orice vehicul cu roţi şi fără autopropulsie, conceput şi fabricat pentru a fi tractat de un autovehicul;
 • d) semiremorcă – orice remorcă concepută pentru a fi cuplată la un autovehicul astfel încât o parte a sa se sprijină pe autovehicul şi o parte substanţială din masa ei şi masa încărcăturii sale este susţinută de acesta;
 • e) vehicul cu două sau trei roţi – orice vehicul cu motor pe două roţi, cu sau fără ataş, şi orice mototriciclu sau cvadriciclu;
 • f) vehicul înmatriculat într-un stat membru – orice vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie într-un stat membru al Uniunii Europene;
 • g) vehicul de interes istoric – orice vehicul care este considerat ca atare de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» şi care îndeplineşte toate condiţiile următoare:

(i) a fost fabricat sau înmatriculat pentru prima dată în urmă cu cel puţin 30 de ani;

(ii) tipul său specific, astfel cum este definit în legislaţia Uniunii Europene sau în legislaţia naţională relevantă, după caz, nu se mai află în fabricaţie;

(iii) este bine întreţinut şi menţinut în starea sa iniţială şi nu a suferit nicio modificare substanţială a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale;

 • …………………………………………………..
La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ART. 2

(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada respectării cerinţelor tehnice specifice stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2), prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.

(2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului certificatului de înmatriculare/înregistrare.”

 1. La articolul 2 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la un an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puţin 12 ani, cu excepţia vehiculelor de interes istoric;”.

 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

“(3^1) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecţii tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.”

 1. La articolul 2, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

………………………………………………………………..

(7) Inspecţia tehnică periodică are în vedere domeniile şi elementele inspectate, precum şi metodele de control stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).”

 1. La articolul 2, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8) – (11), cu următorul cuprins:

“(8) Inspecţia tehnică periodică se efectuează cu ajutorul tehnicilor şi echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părţi ale vehiculului.

(9) Pentru fiecare element inspectat, prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabileşte lista deficienţelor posibile şi a gradului de gravitate asociat acestora.

(10) Deficienţele prevăzute în lista menţionată la alin. (9) se clasifică în una dintre următoarele categorii, în funcţie de gradul lor de gravitate:

 • a) deficienţe minore – deficienţele care nu au un efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului sau impact asupra mediului, precum şi alte neconformităţi minore;
 • b) deficienţe majore – deficienţele susceptibile să compromită siguranţa vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să îi pună în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, precum şi alte neconformităţi mai importante;
 • c) deficienţe periculoase – deficienţele care constituie un risc direct şi imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au impact asupra mediului.

  Textul integral………………Legea-nr. 260-din-2017-inmatriculare-autovehicule-ITP

Similar Posts

2 Comments

 1. Petrescu spune:

  Cand trebuie sa efectueze ITP un auto mai vechi de 12 ani cu 5 locuri, daca ITP-ul a fost facut in 2017, iar actualizarea legislativa a fost facuta in 2018 ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.