Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor

Casa ar trebui să fie cufărul de comori al vieții

Legea nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, Republicată

     ART. 1   Prezenta lege reglementează:
 •     a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
 •     b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor;
 •     c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.
   ART. 5

    (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a:

    a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A;

    b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B.

    (2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a:

 •     a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);
 •     b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).

    (3) Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin normă A.S.F.

    (4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei.

    (5) Încadrarea pe tipuri de locuinţe a locuinţelor care prezintă în acelaşi timp elemente specifice atât tipului A, cât şi tipului B se face în condiţiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcţie.

    ART. 6 din Legea nr.260 din 2008

    Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

    ART. 7 din Legea nr.260 din 2008

    (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID şi proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

 •     a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);
 •     b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6.

    (2) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin norme A.S.F.

    (3) PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

 •     a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante;
 •     b) numele beneficiarului asigurării;
 •     c) tipul locuinţei şi adresa acesteia;
 •     d) suma asigurată obligatoriu;
 •     e) prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia;
 •     f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
 •     g) numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum şi numărul şi data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

    ART. 8 din Legea nr. 260 din 2008

    Se consideră îndeplinită condiţia existenţei asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:

 •     a) prin PAD se asigură construcţia cu destinaţia de locuinţă pentru suma asigurată obligatoriu;
 •     b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;
 •     c) asiguratul a plătit prima obligatorie.

Textul integral……… Legea nr.260 din 2008 asigurarea obligatorie a locuintelor ………

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.