Legea nr. 247 din 2016 privind cazierul judiciar

Am să vorbesc fără să afirm nimic
Legea nr. 247 din 2016 privind cazierul judiciar privind modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
ART. I

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

“ART. 3^1     În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

  • a) certificatul de cazier judiciar – documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora;
  • b) extrasul din cazierul judiciar – documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene şi statele terţe;
  • c) extrasul de pe cazierul judiciar – documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;
  • d) copia de pe cazierul judiciar – documentul eliberat autorităţilor române competente;
  • e) Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) – sistemul descentralizat de tehnologie a informaţiei instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, alcătuit din:
    (i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informaţii între bazele de date privind cazierele judiciare din statele membre ale Uniunii Europene, şi
  • (ii) o infrastructură comună de comunicaţii, care asigură o reţea criptată, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) al deciziei;
  • f) stat membru – statul membru al Uniunii Europene;
  • g) stat terţ – statul care nu este membru al Uniunii Europene.”
2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 5

(1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările şi schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009.

(4) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative notifică, printr-o declaraţie depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale pe care le acceptă în schimbul de informaţii.

     Textul integral……….Legea nr. 247 din 2016 cazierul judiciar

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.