Legea nr. 241 din 2001 stabilirea chiriei la locuinte

∞ Doar rațiunea ne poate asigura liniștea ∞

Legea nr. 241 din 2001 stabilirea chiriei la locuințe pentru aprobarea OUG nr. 40/1999  privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei  pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 265 din 23 mai 2001

ARTICOL UNIC din Legea nr. 241 din 2001

Prin Legea nr. 241 din 2001 se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. A fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999

1. Articolul 1 din Legea nr. 241 din 2001 va avea următorul cuprins: 

“ART. 1 Contractele de închiriere privind suprafeţele locative:

  • cu destinaţia de locuinţe, precum şi
  • cele folosite de aşezămintele social-culturale şi de învăţământ, de partide politice, de sindicate şi de alte organizaţii neguvernamentale,
  • legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
  • se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleaşi condiţii, cu excepţia nivelului chiriei.”
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

“ART. 2 Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“ART. 6 În cazul contractelor de vânzare-cumpărare:

  • încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, şi
  • desfiinţate prin hotărâre judecătorească,
  • proprietarul recunoscut de justiţie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinţa în baza Legii nr. 112/1995 şi care o ocupă efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani.”
4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial.”

5. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Chiriaşul sau fostul chiriaş este obligat că comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării.”

Textul integral.……… legea-nr-241-din-2001-aprobarea-oug-40-din-1999-stabilirea-chiriei …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.