Codul fiscal- Legea nr. 227 din 2015

∞ E înțelept cel care știe să zică multe, clar și concis ∞
Codul fiscal a fost modificată

TITLUL I  Dispoziţii generale din Codul fiscal

CAPITOLUL I    Scopul și sfera de cuprindere Codul fiscal

ART. 1 Scopul şi sfera de cuprindere Codul fiscal

(1) Prezentul cod stabileşte:

 • cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2),
 • care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat,
 • bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
 • bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 • contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale;
 • modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale.

De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală.

(3) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.

(4) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat.

ART. 2 Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

(1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

 1. impozitul pe profit;
 2. impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 3. impozitul pe venit;
 4. impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
 5. impozitul pe reprezentanţe;
 6. taxa pe valoarea adăugată;
 7. accizele;
 8. impozitele şi taxele locale;
 9. impozitul pe construcţii.

CAPITOLUL II Aplicare şi modificare Codul fiscal

ART. 3 Principiile fiscalităţii Codul fiscal

Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care:

 • să nu conducă la interpretări arbitrare,
 • iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor,
 • respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine,
 • precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.

Textul integral…………… Codul fiscal …………..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.