Legea nr. 217 din 2003 prevenirea violentei in familie

∞ Totul este trecător și nimic nu este nemișcat în lume ∞

Legea nr. 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Republicată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional.

(2) Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.

(3) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie, precum şi protecţiei victimelor violenţei în familie.

ART. 2

Protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei în familie se realizează în conformitate cu următoarele principii:

 • a) principiul legalităţii;
 • b) principiul respectării demnităţii umane;
 • c) principiul prevenirii săvârşirii actelor de violenţă în familie;
 • d) principiul celerităţii;
 • e) principiul parteneriatului;
 • f) principiul egalităţii de şanse şi de tratament.
ART. 3

(1) În sensul prezentei legi, violenţa în familie reprezintă:

 • orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare,
 • manifestată fizic sau verbal,
 • săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii,
 • care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau
 • suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

(2) Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale.

ART. 4

Violenţa în familie se manifestă sub următoarele forme:

a) violenţa verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;

b) violenţa psihologică

 • impunerea voinţei sau a controlului personal,
 • provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace,
 • violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor,
 • neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

c) violenţa fizicăvătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

d) violenţa sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;

   Textul integral….. Legea pentru prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.