Legea nr. 215 din 2001 administratiei publice locale

∞ Dintre doi oameni la fel de puternici, e mai tare cel care are dreptate ∞

Legea nr. 215 din 2001 administratiei publice locale – administrație locală a fost publicată în M.Of. nr. 204 din 23 aprilie 2001

TITLUL I  Dispoziţii generale  din Legea nr.215 din 2001

CAP. I  Regimul general al autonomiei locală

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale.
(2) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
          a) activitati de administratie social-comunitara – actiunile prin care se concretizeaza relatia autoritatilor administratiei publice locale cu asociatiile de proprietari de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
          b) aglomerari urbane – asociatiile de dezvoltare intercomunitara constituite pe baza de parteneriat între municipii, altele decât cele prevazute la lit. j), si orase, împreuna cu localitatile urbane si rurale aflate în zona de influenta;
          c) asociatii de dezvoltare intercomunitara – structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, înfiintate, în conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice;
          d) autoritati deliberative – consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
          e) autoritati executive – primarii comunelor, oraselor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucuresti si presedintele consiliului judetean;
          f) consilii locale – consilii comunale, orasenesti, municipale si consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
          g) consilii locale – consilii comunale, orasenesti, municipale si consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

ART. 2 din Legea nr.215 din 2001

(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.

 ART. 3

(1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Textul integral.………Legea-nr.-215-din-2001 administratiei-publice-locale

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.