Legea nr. 200 din 2004 recunoasterea calificarilor

∞ Cea mai bună cale să ai o idee bună este să ai multe idei ∞

Legea nr. 200 din 2004 recunoasterea calificarilor privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

CAPITOLUL I    Dispoziţii generale

    ART. 1 din Legea nr. 200 din 2004 recunoașterea calificărilor

(1) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru:

 • al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E.,
 • al Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau
 • al Confederaţiei Elveţiene care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică, de asemenea:
 • pentru atestarea de către autorităţile române competente a unui titlu oficial de calificare român, eventual completat cu o experienţă profesională sau cu o formare reglementată,
 • în vederea accesului ori exercitării unei profesii reglementate într-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană.
    (3) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul:
 • profesiilor de medic, medic dentist,
 • farmacist,
 • asistent medical generalist, moaşă,
 • medic veterinar şi arhitect,
 • cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), precum şi a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1.
    (4) Regimul general de recunoaştere prevăzut de dispoziţiile prezentei legi se aplică profesiilor:

de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect, în situaţiile în care solicitantul nu întruneşte, dintr-un motiv specific şi excepţional, condiţiile pentru aplicarea procedurii de recunoaştere automată, după cum urmează:……………………………..

(5) Prevederile prezentei legi se aplică cetăţenilor prevăzuţi la alin. (1) şi în situaţia în care sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă titularul său are o experienţă profesională în profesia în cauză de 3 ani pe teritoriul statului membru unde a obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale şi doreşte să exercite în România o profesie reglementată.

(6) Regimul general de recunoaştere prevăzut de dispoziţiile prezentei legi se aplică în cazul în care nu sunt îndeplinite, dintr-un motiv specific şi excepţional, condiţiile prevăzute de cap. IV^3 pentru recunoaşterea automată a experienţei profesionale.

(7) Prezenta lege stabileşte norme referitoare la accesul parţial la o profesie reglementată şi recunoaşterea stagiilor profesionale desfăşurate într-un alt stat membru.

(8) Prezenta lege se aplică tuturor cetăţenilor prevăzuţi la alin. (1) care au urmat un stagiu profesional în afara statului membru de origine.

    ART. 2 din Legea nr. 200 din 2004 recunoașterea calificărilor

(1) Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct sau indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională.

(2) Sunt considerate activităţi profesionale reglementate activităţile exercitate cu titlu profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională.

(3) Sunt considerate, de asemenea, activităţi profesionale reglementate activităţile desfăşurate de membrii unei organizaţii profesionale, dacă organizaţia respectivă:

 • a) are ca obiectiv fundamental promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat într-un anumit domeniu profesional;
 • b) este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv;
 • c) eliberează membrilor săi un document care atestă nivelul de formare profesională;
 • d) impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate de aceasta;
 • e) conferă membrilor săi dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea acestuia şi de a beneficia de un statut corespunzător nivelului de formare profesională.
    ART. 3 din Legea nr. 200 din 2004 recunoașterea calificărilor

(1) Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale reglementate conform legii române, care compun respectiva profesie în România.

(2) Lista profesiilor reglementate în România este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Autoritatea competentă reprezintă orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătură cu profesiile reglementate din aria lor de competenţă.

Textul integral………………..Legea nr.200 din 2004 recunoaşterea diplomelor si calificărilor profesionale…….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.