Legea nr.193 din 2000 clauze abuzive din contracte

∞ Devii ceea ce gândeşti! Ce simţi atragi! Ce îţi imaginezi creezi! ∞

Legea nr. 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale

    ART. 1
 •     (1) Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale:
 1. clare,
 2. fără echivoc,
 3. pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.
 •     (2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.
 •     (3) Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
    ART. 2
 •     (1) Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.
 •     (2) Prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care:
 1. în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi,
 2. acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi
 3. orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia.
    ART. 3
 •     (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi bonurilor de comandă sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite.
 •     (2) Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.

    CAPITOLUL II  Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante

    ART. 4
 •     (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
 •     (2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.
 •     (3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.
 •     (4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.
 •     (5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de:
 1. a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia;
 2. b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;
 3. c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază :

 • nici cu definirea obiectului principal al contractului,
 • nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte,
 • nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

Textul integral….. Legea privind-clauzele-abuzive-din-contracte încheiat între profesionişti şi consumatori ….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.