Legea nr. 182 din 2016 privind PFA, IF

∞ Cine are un spirit ferm, nu cunoaște ezitarea ∞

Legea nr. 182 din 2016 privind PFA, ÎF pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial

ART. I

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale:

  • publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008,
  • cu modificările şi completările ulterioare,
  • cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN, procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale. ………………………………………………………………..

(3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică acelor activităţi economice pentru care, prin lege, sunt instituite anumite restricţii de desfăşurare ori alte interdicţii şi acelor activităţi interzise expres prin lege pentru libera iniţiativă.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

“(3^1) În cazul activităţilor economice a căror organizare şi autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind înregistrarea la oficiul registrului comerţului ca obligaţie prealabilă în vederea autorizării de către autorităţile competente stabilite de prevederile legilor speciale.”

3. La articolul 2, literele a), f), h), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) activitate economică – activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii; ………………………………………………………………..

f) întreprindere economică – activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; ………………………………………………………………..

h) întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;

i) persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă; ………………………………………………………………..

Textul integral……….Legea-nr.-182-din-2016-privind-desfasurarea-activitatilor-economice-PFA-IF

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.