Legea nr. 180 din 2002 contraventii

∞ Soarta e ca o oglindă; când lucește, se sparge ∞

Legea nr. 180 din 2002 contraventii pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor  a fost publicata  in  M.Oficial nr. 268 din 22 aprilie 2002

ARTICOL UNIC din Legea nr. 180 din 2002 contraventii

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu următoarele modificări şi completări:

1. Articolul 1 din Legea nr. 180 din 2002 contraventii va avea următorul cuprins:

“ART. 1     Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contraventii fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

2. La articolul 2, alineatele (1) – (3) vor avea următorul cuprins:

“ART. 2

(1) Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona contraventii în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contraventii în următoarele domenii:
  • salubritate;
  • activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora;
  • întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii;
  • amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane;
  • întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor;
  • întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultură,
  • întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii;
  • depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.”

Textul integral……………..Legea nr. 180 din 2002 contraventii ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.