Legea nr. 165 din 2013 restituire imobile

∞ O greșeală profundă capătă adesea dimensiunea unei fărădelegi ∞

Legea nr. 165 din 2013 restituire imobile privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din Legea nr. 165 din 2013

ART. 1   din Legea nr. 165 din 2013

(1) Imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natură.

(2) În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt:

 • compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001
 • privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
 • Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III.

(3) În situaţia în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) şi (4).

(4) Punctele prevăzute la alin. (2) şi (3) din Legea nr. 165 din 2013 se valorifică potrivit prezentei legi.

ART. 2  din Legea nr. 165 din 2013

Principiile care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de Legea nr. 165 din 2013 sunt:

 1. principiul prevalenţei restituirii în natură;
 2. principiul echităţii;
 3. principiul transparenţei procesului de stabilire a măsurilor reparatorii;
 4. principiul menţinerii justului echilibru între interesul particular al foştilor proprietari şi interesul general al societăţii.
ART. 3  din Legea nr. 165 din 2013  

În înţelesul din Legea nr. 165 din 2013, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. cereri – notificările formulate în temeiul:

Legii nr. 10/2001

 • privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
 • republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • cererile formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
 • solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi
 • ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

2. cererile formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare,

2. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi

 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată,
 • aflate în curs de soluţionare la entităţile învestite de lege sau, după caz, la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor;

Textul integral..……. Legea nr. 165 din 2013 restituire imobile preluate abuziv …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.