Legislație Financiar

Legea nr. 148 din 2012 inregistrare electronica

Înainte să începi să vorbești, dă vreme gândului tău să se coacă

ABROGATĂ

Legea nr. 148 din 2012 inregistrare electronica privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ART. 1

(1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic al documentelor în formă  electronică  ce conțin date privind operațiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri ori servicii între persoane care emit  şi primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanțe în formă electronică.

(2) Facturile, bonurile fiscale şi chitanțele în formă electronică constituie documente justificative în înțelesul Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prezenta lege se aplică persoanelor stabilite în România, în înțelesul prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare,  şi care desfăşoară  activități economice pe teritoriul României.

ART. 2 din Legea nr. 148 din 2012 inregistrare electronica

Nicio dispoziție a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voință şi a libertății contractuale a părților.

ART. 3 din Legea nr. 148 din 2012 inregistrare electronica

În înțelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) emiterea facturilor în formă  electronică  ‐  operațiunea de întocmire, semnare electronică  şi marcare temporală a facturilor în formă electronică, în scopul arhivării lor în formă electronică, indiferent dacă transmiterea se face în formă electronică sau pe suport hârtie;

b) semnătură electronică  ‐ semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, în înțelesul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; c) marcă temporală ‐ marca temporală în înțelesul Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;

d) factură în formă electronică  ‐ documentul în formă electronică ce caracterizează în mod unic şi neechivoc schimbul sau vânzarea de bunuri ori servicii, semnat cu semnătură electronică şi purtând marca temporală, care conține datele cuprinse în formularul facturii  şi care este emis  şi gestionat utilizând sisteme informatice;

Textul integral ….L_148_2012 înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.