Legea nr. 117 din 2015 concurenta neloiala

∞ Bogăția dă naștere avariției ∞

Legea nr. 117 din 2015 concurenta neloiala privind:

  •  aprobarea OG nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 11/1991
  • privind combaterea concurenţei neloiale şi  a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
  • a fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai 2015
ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 31 iulie 2014:

  • pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi
  • a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi
  • publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 2, după litera h) a articolului 1^1 se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) persoană fizică – orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau orice altă persoană care săvârşeşte practici de concurenţă neloială, precum şi contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. (3).”

2. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 3^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 3^4  (1) Inspectorii de concurenţă pot solicita întreprinderilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor fizice definite la art. 1^1 lit. i) informaţiile şi documentele care le sunt necesare pentru soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege.”

3. La articolul I punctul 6, litera b) a alineatului (2) şi partea introductivă a alineatului (3) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.
(3) Constituie contravenţie, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie de către persoane fizice sau juridice: “.

4. La articolul I punctul 7, după alineatul (5) al articolului 4^1 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.”

Textul integral.…..Legea nr. 117 din 2015 aprobarea OG nr.12 din 2014 concurenta neloiala

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.