Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat

∞ Doar timpul ne aparține nouă ∞

Legea nr.112 din 1995 imobile trecute la stat reglementează situaţia juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.

CAP. 1  Dispoziţii generale

ART. 1

Foştii proprietari – persoane fizice – ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege. De prevederile alin. 1 beneficiază şi moştenitorii foştilor proprietari, potrivit legii.

ART. 2

Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază:

  • de restituirea în natură, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriaşi sau a celor care sunt libere,
  • iar pentru celelalte apartamente primesc despăgubiri în condiţiile art. 12.

În cazul apartamentelor trecute în proprietatea statului pentru care s-au primit despăgubiri, dacă sunt ocupate de foştii proprietari sau sunt libere, ele se restituie în natură. Redobândirea dreptului de proprietate este condiţionată de restituirea sumei primite cu titlu de despăgubire, actualizată în condiţiile prevederilor art. 13.

ART. 3

Prin apartament, în sensul prezentei legi, se înţelege:

  • locuinţa compusă din una sau mai multe camere,
  • cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea,
  • indiferent dacă sunt situate la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care,
  • la data trecerii în proprietatea statului, constituia o singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinată prin construcţie.

Apartamentul, astfel cum a fost definit în alin. 1, rămâne considerat ca atare, indiferent dacă, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat modificări constructive interioare ori a fost luat în evidenţă ca reprezentând două sau mai multe apartamente.

Pentru adăugările, supraetajările, dotările, utilităţile şi orice alte construcţii, care exced apartamentul trecut în proprietatea statului, cât şi pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplică prevederile art. 13.

ART. 4

De prevederile prezentei legi beneficiază cetăţenii români.

Textul integral…….. Legea-nr.112-din-1995-imobile-trecute-in-proprietatea-statului …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.