Legea nr.1 din 2005 organizarea cooperatiei

∞ Îndurarea este puterea omului virtuos. Pacea și munca - iată izvorul bunăstării∞

Legea nr.1 din 2005 organizarea cooperatiei reglementează organizarea și functionarea cooperației ca sector specific al economiei

TITLUL I  Dispoziţii generale

  CAPITOLUL I   Domeniu de aplicare
ART. 1

Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare şi funcţionare a cooperaţiei.

ART. 2

Cooperaţia reprezintă un sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi cooperative şi alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi naţional.

ART. 3

Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege specială.

ART. 4
Societăţile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme:

societăţi cooperative meşteşugăreşti

  1. – asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări şi prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori;
societăţi cooperative de consum
  1. – asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi către terţi;
societăţi cooperative de valorificare
  1. – asociaţii de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă;
societăţi cooperative agricole
  1. asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole;
societăţi cooperative de locuinţe
  1. asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova şi administra locuinţe pentru membrii lor cooperatori;
societăţi cooperative pescăreşti
  1. asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultură, de a produce, repara, întreţine şi cumpăra echipamente, utilaje, instalaţii, ambarcaţiuni de pescuit, precum şi de a pescui, prelucra şi distribui produse piscicole;

Textul integral.……Legea-nr.-1-din-2005-organizarea-si-funcționarea-cooperatiei ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.