Legea locuintei nr. 114 din 1996 Republicata

∞ Toate cele care se aseamănă se adună ∞
Legea locuintei nr. 114 din 1996 Republicata a fost modificată prin mai multe acte normative.

   CAPITOLUL I   Dispoziţii generale din Legea locuintei nr. 114 din 1996

 ART. 1

Legea locuintei nr. 114 din 1996 reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor.

ART. 2 din Legea locuintei nr. 114 din 1996

Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles:

 • a) Locuinţă
 •     Construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
 • b) Locuinţă convenabilă
 •     Locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege.
 • c) Locuinţă socială
 •     Locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
 • d) Locuinţă de serviciu
 •     Locuinţă destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
 • e) Locuinţă de intervenţie
 •     Locuinţă destinată cazării personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesită prezenţa permanentă sau în caz de urgenţă în cadrul unităţilor economice.
 • f) Locuinţă de necesitate
 •     Locuinţă destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.
 • g) Locuinţă de protocol
 •     Locuinţă destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcţii ori demnităţi publice, exclusiv pe durata exercitării acestora.
 • h) Casă de vacanţă
 •     Locuinţă ocupată temporar, ca reşedinţă secundară, destinată odihnei şi recreerii;
 • i) Condominiu

Textul integral ……….Legea-nr.-114-din-1996-a-locuintei-Republicata …………..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.