Legea 350 din 2001 urbanism

∞ Dacă a mai rămas ceva de făcut, consideră că nimic nu e terminat ∞

CAPITOLUL  I  Dispoziții generale din Legea 350 din 2001 urbanism

Art. 1

Teritoriul României constituie spațiul necesar procesului de dezvoltare durabilă şi este parte a avuției naționale de care beneficiază toți cetățenii țării.

Art. 2
  • (1) Gestionarea spațială a teritoriului țării constituie o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităților care îl folosesc, în concordanță cu valorile şi aspirațiile societății şi cu cerințele integrării în spațiul european.
  • (2) Gestionarea spațială a teritoriului asigură indivizilor şi colectivităților dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului.
  • (3) Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activități complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural şi construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață în localitățile urbane şi rurale, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, național şi european.
Art. 3

Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie:

  • globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat;
  • funțională, trebuind să țină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultură şi interese comune;
  • prospectivă, trebuind să analizeze tendințele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervențiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi să țină seama de acestea în aplicare;
  • democratică, asigurând participarea populației şi a reprezentanților ei politici la adoptarea deciziilor.
Art. 4

Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate:

  • a) operațională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului;
  • b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităților;
  • c) normativă, prin precizarea modalităților de utilizare a terenurilor, definirea destinațiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantații.

   SECȚIUNEA 1   Amenajarea teritoriului din Legea 350 din 2001 urbanism

Art. 7

Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.

Textul integral………Legea-nr.-350-din-2001-privind-amenajarea-teritoriului-si-urbanismul

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.