Lege nr. 153 din 2017 salarizarea din fonduri publice

Banii nu încep niciodată o idee. Este întotdeauna ideea ce porneşte banul

Lege nr. 153 din 2017 salarizarea din fonduri publice

Lege nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  Acte modificatoare 

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017
 • Legea nr. 2/2018 – fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I    Dispoziţii generale din Lege nr. 153 din 2017 salarizarea din fonduri publice

SECŢIUNEA 1    Dispoziţii comune 

Obiectul de reglementare
ART. 1 din Lege nr. 153 din 2017

(1) Lege nr. 153 din 2017 are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizarea pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice/ bugetul general consolidat al statului.

(2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:

 • a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;
 • b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;
 • c) remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a Lege nr. 153 din 2017, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege.

(4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi.

    Domeniul de aplicare
ART. 2

(1) Dispoziţiile din Lege nr. 153 din 2017 se aplică:

 • a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
 • b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
 • c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
 • d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
 • e) persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

Textul integral.………Legea-nr.153-din-2017-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.