Legea nr. 219 din 1998 regimul concesiunilor

∞ Experiența îndelungată este unicul supraviețuitor al legilor ∞

Legea  nr. 219 din 1998 privind regimul concesiunilor a intrat în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (abrogată)

CAP. 1     Dispoziţii generale

   ART. 1    

Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea şi organizarea atribuirii concesiunii de activităţi, servicii şi bunuri, după cum urmează:

  • a) activităţi şi servicii publice de interes naţional sau local, în schimbul unei redevenţe;
  • b) alte servicii, în schimbul unei remuneraţii;
  • c) bunuri proprietate publică ori privată a statului, judeţului, oraşului sau comunei, în schimbul unei redevenţe, cu excepţia concesiunii de lucrări, aşa cum este ea reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 1^1    

(1) Atribuirea concesiunii de activităţi şi servicii publice de interes naţional şi local şi de bunuri prevăzute la art. 1 lit. a) şi c) se face în baza unui contract prin care o persoană, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare sau de efectuare a unei activităţi ori a unui serviciu public de interes naţional sau local ori a unui bun în schimbul unei redevenţe.

(2) Atribuirea concesiunii de servicii prevăzute la art. 1 lit. b) se face în baza unui contract prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unui investitor privat, denumit concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a presta servicii în numele său, remunerarea pentru serviciile prestate constând fie din sumele obţinute din dreptul de exploatare a serviciilor, fie din acest drept însoţit, în completare, de remuneraţie.

ART. 1^2    

Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a încheierii contractelor de concesiune sunt:

a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

Textul integral………Lega nr. 219 din 1998 concesiunilor ……………………..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.