HOTARAREA nr. 1105 din 2011 modificare revisal

∞ Fie nu te apuca, fie du la bun sfârșit ∞

HOTARAREA nr. 1105 din 2011 modificare revisal pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 798 din 10 noiembrie 2011 (s-a abrogat actul modificat)

Emitent: Guvernul României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I din HOTARAREA nr. 1105 din 2011 modificare revisal

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:”g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;”.

2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  “ART. 4 (1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2), şi transmiterea registrului se fac după cum urmează:”.

ART. II din HOTARAREA nr. 1105 din 2011 modificare revisal

Elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, aşa cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:
“g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;”.

2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“ART. 4 (1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2), şi transmiterea registrului se fac după cum urmează:”.
ART. II
Elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, aşa cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.

Textul integral.……….HG-nr-1105-din-2011 Revisal ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.