HOTARARE nr. 924 din 2015 valorificare masa lemnoasa

Omul cât trăiește nu trebuie să-și piardă speranța

ABROGAT

Valorificare masă lemnoasă reglementată prin HOTARARE nr. 924 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

ART. 1  din HOTARARE nr. 924 din 2015 valorificare masa lemnoasa  

Valorificare masă lemnoasă este conform Regulamentul de valorificare masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2  

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;

b) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 616/2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea în valoare şi exploatarea exemplarelor de cireş din arboretele de amestec, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 2 septembrie 2004.

ART. 3

(1) Actele de punere în valoare a masei lemnoase – documentele tehnico-economice care conţin rezultatele evaluării cantitative, calitative şi valorice a volumului de lemn destinat exploatării, aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora.

(2) Procedurile referitoare la vânzările de masa lemnoasa, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.

REGULAMENTUL de valorificare masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publică

        

  CAPITOLUL I     Dispoziţii generale
ART. 1

În sensul prezentului regulament de valorificare masă lemnoasă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;

b) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului:

  • volumul de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului,
  • volum care nu face obiectul comercializării;

c) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale – volumul de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivel local, volum care nu face obiectul comercializării;

d) grupajul de partizi – două sau mai multe partizi grupate în funcţie de: bazinet, instalaţii de scos-apropiat, drumul auto forestier care le deserveşte şi care se exploatează de acelaşi operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale;

e) grup de operatori economici – orice operator economic asupra căruia o altă persoană fizică sau juridică poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept;

Textul integral.……………  hotarare-nr-924-din-2015-aprobare-regulament-valorificare-masa-lemnoasa

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.