HG nr.905 din 2017 privind REVISAL

∞ Scopul nostrum principal în viaţă e să-i ajutăm pe ceilalţi. Şi dacă nu-i poţi ajuta, cel puţin nu le fă rău ∞

HG nr.905 din 2017 privind REVISAL – registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017

   ART. 1

Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, denumite în continuare date, de către următoarele categorii de angajatori:

 • a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
 • b) instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.
    ART. 2

(1) În registru se înregistrează, anterior începerii activităţii, datele menţionate la art. 1 pentru persoanele care urmează să desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fiecare dintre angajatorii prevăzuţi la art. 1 are obligaţia să transmită datele în registru, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

(3) Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului, completării şi transmiterii datelor în registru, în numele angajatorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Au obligaţia de a înfiinţa registrul, completa şi transmite datele în registru la inspectoratul teritorial de muncă şi misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România.

(5) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a) pot contracta serviciul de completare şi transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

(6) Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a), de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului în cazul angajatorilor prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi de către prestatorii prevăzuţi la alin. (5).

(7) Prestatorii prevăzuţi la alin. (5) nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a datelor în registru încredinţate de angajator.

   Textul integral..……HG-nr. 905-din-2017-privind-registrul-general-de-evidenta-a-salariatilor

Similar Posts

2 Comments

 1. Buna ziua!

  Un inspector de la ITM Giurgiu, in urma unui control efectuat saptamana trecuta, mi-a solicitat sub forma de masura sa respect prevederile art.2, alin.6 din HG 905/2017. Eu am decizie din 2016 conf. HG 500/2011 si nu inteleg ce imi cere…trebuie sa fac o alta decizie?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a), de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului în cazul angajatorilor prevăzuţi la art. 1 lit. b) şi de către prestatorii prevăzuţi la alin. (5).

   Art 14 alin.(1) HG nr.905/2017
   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

   Fiind abrogat actul in baza căruia a fost emisă decizia de împuternicire, este legal să faceţi o nouă decizia in baza HG nr. 905/2017 ca bază legală aflată in vigoare.

   https://projurista.ro/masuri-active-de-stimularea-ocuparii-fortei-de-munca/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.