HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale

La fel ca fabula, viața nu se prețuiește după durată, ci după conținut

HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr. 219/2015 privind economia socială a fost publicată în: Monitorul Oficial nr.660 din 29 august 2016

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
CAPITOLUL I     Dispoziţii generale din HG nr.585 din 2016 norme Legea economiei sociale
 ART. 1
Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
ART. 2
(1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, denumită în continuare lege, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte:
– prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, după cum urmează:
a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem,
  • hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz,
  • hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială,
  • conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:

  • copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei:

  • republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  • copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;

e) pentru persoanele fără adăpost,
  • adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care trăiesc,
  • prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi

Textul integral..…….HG nr.585 din 2016 norme aplicare Legea economiei sociale

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.