HG nr.579 din 2016 norme aplicare legea adoptiei

∞ E plăcut să-ți amintești de necazuri după ce au trecut ∞

HG nr.579 din 2016 norme aplicare legea adoptiei nr.273 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004  privind procedura adopţiei

 ART. I

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 57/2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II

Hotărârea Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 2 aprilie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 3     Autorizarea prevăzută la art. 1 se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare A.N.P.D.C.A., şi se acordă pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii ei, specificându-se serviciile şi activităţile pe care organismul privat le poate desfăşura.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 4

(1) Pentru prestarea/desfăşurarea efectivă a serviciilor şi activităţilor pentru care a fost autorizat, organismul privat are obligaţia de a încheia protocoale de colaborare cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumite în continuare DGASPC, în a căror rază administrativ-teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea.

(2) Organismul privat are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la încheierea protocoalelor de colaborare prevăzute la alin. (1), să transmită o fotocopie a acestora A.N.P.D.C.A.”

3. La articolul 5, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“g) să aibă proceduri/metodologii de lucru conforme cu principiile şi prevederile legale în materia adopţiei, precum şi proceduri de evaluare periodică a satisfacţiei beneficiarilor.”

4. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

“j) să aibă asistenţi maternali angajaţi ori servicii rezidenţiale proprii, în situaţia în care solicită autorizarea pentru a desfăşura activităţile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) – c.

Textul integral..……Norme-metodologice-privind-procedura-adoptiei …………

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.