Norme aplicare a prevederilor privind atribuirea contractului de achiziţie publică