HG nr.294 din 2015 Programul national de cadastru

∞ Vorba oamenilor e la fel cum le e și viața ∞

HG nr.294 din 2015 Programul national de cadastru privind programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 6 mai 2015

ART. 1

(1) Se aprobă Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023, denumit în continuare Program naţional, gestionat, în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională.

(2) Programul naţional poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

ART. 2

(1) Scopul Programului naţional constă în realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (11) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.
(2) Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor, identificarea imobilelor şi a deţinătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători, integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Finanţarea Programului naţional se asigură din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

(4) Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acţiunilor din Programul naţional, sunt proprietarii, posesorii ori alţi deţinători ai imobilelor, identificaţi potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. f) din lege.

ART. 3

Principalele activităţi care se realizează potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi sumele estimate din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale pentru realizarea Programului naţional în perioada 2015 – 2023 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4

(1) Desfăşurarea activităţilor Programului naţional se asigură conform unui plan de acţiuni anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii.

(2) Planul de acţiuni anual şi detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) În aplicarea hotărârii consiliului de administraţie prevăzute la alin. (2) se emite, potrivit competenţelor legale, ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Acţiunile nefinalizate se includ în planul de acţiuni anual din anul următor, în condiţiile alin. (2).

(5) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit legii.

Textul integral….………..HG-nr.-294-din-2015-Programul-national-de-cadastru ………

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.