HG nr. 277 din 2002 acreditare furnizori servicii

∞Învăţătura fără gândire este muncă irosită, gândirea fără învăţătură este primejdioasă∞

HG nr. 277 din 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

ARTICOL UNIC din HG nr. 277 din 2002 acreditare furnizori servicii

Se aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA 1
CRITERII de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
ART. 1

Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare criterii de acreditare, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumită în continuare lege.

ART. 2 din HG nr. 277 din 2002 acreditare furnizori servicii

(1) Serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:

  • a) servicii de informare şi consiliere;
  • b) servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de alţi furnizori de servicii din România ori proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, denumiţi în continuare furnizori, acreditaţi în condiţiile prevăzute de prezentele criterii de acreditare ori, după caz, supuşi procedurii de notificare.

(3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate independentă, conform legii.

ART. 3 

În vederea acreditării, furnizorii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  1. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea;
  2. să dispună de baza materială, după caz, pentru:
  • a) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
  • b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
  • c) instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării;
  • d) mediere electronică

     3. cel puţin 25% din personalul cu atribuţii în prestarea serviciilor de ocupare să aibă studii superioare în una dintre specialităţile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum şi experienţă de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.

ART. 4

(1) Acreditarea furnizorilor în condiţiile prevăzute de prezentele criterii de acreditare se face de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul sau, după caz, domiciliul/reşedinţa.

(2) Furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European pentru care, pentru prestarea acestor servicii, în baza legislaţiei statului de provenienţă nu a fost necesară obţinerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuşi unor condiţii de acreditare sau autorizare, în cazul prestării acestor activităţi în România, se supun aceloraşi condiţii de acreditare ca şi furnizorii din România, cu excepţia furnizorilor de servicii de ocupare care intenţionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, şi care în cazul prestării activităţii lor în România se supun procedurii de notificare.

(3) Nu se supun acreditării furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă.

Textul integral………..HG nr. 277 din 2002 Criterii acreditare furnizori servicii specializate……………

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.