HG nr.20 din 1996 norme aplicare Legea 112 din 1995

∞ Lăudabil este să faci ceea ce se cuvine și nu ceea ce e permis ∞

HG nr.20 din 1996 norme aplicare Legea 112 din 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea  Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile  cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

A fost publicată in Monitorul Oficial nr. 27 din 18 februarie 1997

NORME METODOLOGICE

privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

CAP. 1 Cu privire la conţinutul unor noţiuni
ART. 1

(1) Beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 112/1995 numai foştii proprietari, persoane fizice, ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, precum şi moştenitorii acestora, potrivit legii.

(2) Imobilele cu destinaţia de locuinţe trecute ca atare în proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care erau folosite ca locuinţe şi care au fost preluate în proprietatea statului cu respectarea legilor şi decretelor în vigoare la data respectivă, cum sunt: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 142/1952, Legea nr. 4/1973 şi Decretul nr. 223/1974.

(3) Prin imobil trecut în proprietatea statului potrivit Decretului nr. 92/1950 se înţelege:
 • imobilul naţionalizat cu respectarea prevederilor art. I pct. 1-5 şi ale art. II din
  decret, precum şi cu respectarea identităţii dintre persoana menţionată ca proprietar în listele-anexă la decret şi adevăratul proprietar al imobilului la data naţionalizării.

(4) Locuinţele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă sau care au intrat în posesia acestuia în condiţiile inexistenţei unei reglementări legale care să reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului sunt considerate ca fiind trecute fără titlu în posesia acestuia şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 112/1995.

(5) Imobilele care nu intră sub incidenţa Legii nr. 112/1995 şi pentru care nu există titlu valabil constituit în favoarea statului pot face obiectul cererilor de restituire sau de acordare a despăgubirilor, formulate de persoanele îndreptăţite pe cale judecătorească, potrivit dreptului comun.

(6) În cazul în care pe rolul instanţelor judecătoreşti se află cereri referitoare la imobilele prevăzute la alin. (5), procedurile administrative reglementate de Legea nr. 112/1995, de restituire în natură, de acordare de despăgubiri sau de vânzare către chiriaşi, se suspendă de drept până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cererilor respective.

    Textul integral..…….HG nr.20 din 1996 norme aplicare Legea nr.112 din 1995 ……..

Similar Posts

2 Comments

 1. Iordache iulia spune:

  Buna ziua, cei care in baza Legii nr. 112 din 1995 beneficiaza de magazie sau garaj pot beneficia si de dispozitiile Legii 231/2018? Daca da, pe ce articol se incadreaza?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Legii nr. 112 din 1995 reglementează situația imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice – restituirea imobilelor construcții.
   Legii 231/2018 completează Legea nr.18/1995 a fondului funciar – reglementează reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra terenului.
   Nu puteți beneficia de prevederile Legii 231/2018 pentru aceleași imobile restituite în baza Legii 112/1995.

   Conform art. 21 din Legea 112/1995
   O dată cu restituirea în natură şi dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, aşa cum au fost determinate la data trecerii în proprietatea statului, cu excepţia suprafeţelor ocupate şi aferente altor construcţii şi dotări edilitare realizate, cu aprobări legale, după această dată.

   https://projurista.ro/tulburarea-de-posesie-elemente-constitutive/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.