H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei

∞ Necesitatea îl răsplătește cu aceeași măsură și pe cel mare și pe cel mic∞
 

H.G. nr.1275 din 2000 aplicare Legea locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.
   

ANEXA 1 

NORME METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
 
CAP. 1     Prevederi generale
ART. 1

(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene au obligaţia:

  • să verifice şi să consemneze, la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi,
  • îndeplinirea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele,
  • cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Exigenţele minimale prevăzute în anexa nr. 1 la lege, cu excepţia celor privind dotarea minimă, sunt orientative la eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări de reabilitare a clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuinţe sociale.

(3) Reabilitarea, în sensul legii, reprezintă ansamblul operaţiunilor de modificare constructivă şi/sau funcţională prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea construcţiilor, astfel încât acestea să satisfacă cerinţele:

  • de siguranţă,
  • de confort şi
  • de economicitate, pentru a asigura cel puţin nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege.

(4) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţele începute înainte de intrarea în vigoare a legii şi sistate din diferite motive, a căror executare se reia după această dată, se va ţine seama de condiţiile stabilite prin proiectele care au fost iniţial elaborate şi aprobate.

ART. 2

(1) Terenurile care se concesionează pentru construirea de locuinţe vor fi situate în zonele cu această destinaţie, stabilite prin planurile urbanistice.

(2) Concesionarea unor terenuri aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale în vederea construirii de locuinţe urmează regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată.

Textul integral…..Norma aplicare legea locuintei ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.