H.G. nr. 1134 din 2010 Regulament Legea marcilor

∞ A ști să te bucuri de viața trăită înseamnă a o trăi de două ori∞

H.G. nr. 1134 din 2010 Regulament Legea marcilor reglementeaza aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicațiile geografice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV alin. (2) din Legea nr. 66/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice,  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile şi indicaţiile geografice, republicată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 27 noiembrie 1998.

ANEXA 1
REGULAMENT de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale din H.G. nr. 1134 din 2010 Regulament Legea marcilor

ART. 1     Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 • a) lege – Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
 • b) regulament – Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
 • c) OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
 • d) BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industrială pe hârtie sau în format electronic, publicat şi pe pagina web a OSIM;
 • e) OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală;
 • f) Gazeta OMPI – publicaţia oficială OMPI privind mărcile înregistrate internaţional;
 • g) OHIM – Oficiul de Armonizare în Piaţa Internă;
 • h) Clasificarea de la Nisa – clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, şi la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietăţii industriale;
 • i) Clasificarea de la Viena – clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985 şi la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998;
 • j) regulament comun – Regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid, ratificat de România prin Decretul nr. 1.176/1968, şi Protocolului referitor la aranjament privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea nr. 5/1998;
 • k) persoană interesată – orice persoană care are un interes legitim legat de o cerere de înregistrare a mărcii sau de o marcă înregistrată şi ale cărei interese ar putea fi prejudiciate;
 • l) utilizarea mărcii – comercializarea într-un volum important şi serios, precum şi orice activităţi de promovare a produselor şi/sau serviciilor la care se referă marca, inclusiv publicitatea şi prezentarea acestora în târguri şi expoziţii;
 • m) întinderea utilizării – cantitatea de produse şi/sau servicii cărora marca se aplică şi care sunt comercializate pe teritoriul României sau la export;
 • n) aria geografică – zona de cunoaştere la nivelul teritoriului României a mărcii notorii;
 • o) gradul de cunoaştere a mărcii notorii – măsura în care segmentul de public consumator are cunoştinţă de existenţa mărcii.

(2) Termenii şi expresiile definite în art. 3 din lege au acelaşi înţeles în prezentul regulament.

ART. 2 Aria de aplicare a legii

(1) Legea este aplicabilă tuturor mărcilor individuale, colective sau de certificare, fie că sunt mărci de produse sau de servicii.
(2) Indicaţiile geografice ale produselor sunt protejate în România conform dispoziţiilor legii, reglementărilor comunitare şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Textul integral..…..Regulament privind mărcile si indicațiile geografice …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.