Formularul A1 angajatori si lucratori independenti

Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc

Formularul A1 sau Document portabil A1

Articolul 16 din Regulamentul nr.883/2004- Derogări de la articolele 11-15
 • Două sau mai multe state membre, autoritățile competente ale acestor state membre sau organismele desemnate de aceste autorități pot prevedea derogări de la articolele 11-15 de comun acord, în interesul anumitor persoane sau categorii de persoane.
 • Persoana care primește o pensie sau pensii în temeiul legislației unuia sau mai multor state membre și care își are reședința într-un alt stat membru poate fi scutită, la cererea sa, de aplicarea legislației acestui din urmă stat, cu condiția să nu fie supusă legislației respective pentru că exercită o activitate salariată sau o activitate independentă.

Formularul A1 (angajatori și lucrători independenți)

Documentul portabil A1 dovedește menținerea titularului acestuia înregistrat la sistemul de securitate socială din statul de trimitere (România).

Lipsa acestui formular nu împiedică desfășurarea de activități profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene. Într-un astfel de caz este aplicabilă regula aplicării legislației locului de desfășurare a activității. Formularul A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă.

inpuff.ro

Eliberarea documentului portabil A1:

 • se face de către Casa Națională de Pensii prin Direcția Relații Internaționale și
 • poate fi realizată cu îndeplinirea condiţiei ca dosarul să fie complet.
Documente necesare pentru a obține Formularul A1 în cazul angajatorilor
 1. Certificatul de înregistrare a societății;
 2. Certificatul de atestare fiscală;
 3. Adeverință de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, respectiv declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariați;
 4. Certificatul constatator privind situația angajatorului, emis pentru luna în curs;
 5. Situații financiare actuale ale solicitantului din România;
 6. Declarație pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de acesta în România și cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înființării;
 7. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 8. Contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 9. Contractul / antecontractul încheiat între angajatorul din România și angajatorul din statul de angajare, precum și traducerea autorizată;
 10. Declarația lunară D112 (anexa 1.1 și anexa 1.2);
 11. Cartea de identitate / buletinul de identitate din România al salariatului / salariaților;
 12. Contractul individual de muncă al salariatului / salariaților;
 13. Adeverința privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
 14. Declarație pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 și E 102, documente portabile A1.
 Documente necesare pentru a obține Formularul A1 în cazul lucrătorilor independenți
 1. Certificatul de înregistrare în registrul comerțului și autorizare a funcționării;
 2. Certificatul de atestare fiscală;
 3. Certificatul constatator, pentru luna în curs;
 4. Situații financiare actuale ale solicitantului din România, în care să fie înregistrate informații privind veniturile brute realizate în România și în statul de angajare (se vor prezenta documente financiare, precum decizia de impunere și / sau registrul de încasări și plăți, semnate și ștampilate);
 5. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 6. Contractul / contractele sau antecontractul /antecontractele încheiat /încheiate de lucrătorului independent privind activitatea din statul de angajare, precum și traducerea autorizată;
 7. Dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 8. Dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
 9. Dovada Asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru șomaj;
 10. Cartea de identitate / buletinul de identitate din România al lucrătorului independent în cauză;
 11. Adeverința privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
 12. Declarație pe propria răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formularul E101 și E102, documente portabile A1.

Pluriactivitatea

Pluriactivitatea desemnează situația în care un lucrător desfășoară simultan sau alternativ activități salariate și / sau independente pe teritoriul a două sau mai multor state membre.

Pentru a se face deosebire între situațiile de detașare și situațiile de pluriactivitate un element decisiv avut în vedere îl reprezintă durata activității din unul sau mai multe state membre.

În acest scop, instituția competentă face o evaluare generală, a tuturor elementelor de fapt pertinente, inclusiv a celor legate de locul de muncă.

Situațiile de pluriactivitate vizează în special activitățile desfășurate de anumite categorii socio-profesionale, precum:

 • personalul aeronautic civil navigant,
 • șoferi de tir,
 • conducători de teren,
 • experți IT care desfășoară activități în mod alternativ sau simultan pe teritoriul mai multor state membre,
 • alte activități desfășurate prin natura lor, pe teritoriul mai multor state membre, etc.

 Detașarea în altă țară a unui angajat

Dacă o persoană angajată în țară este detașată în altă țară, pe toată durata detaşării în altă ţară, angajatorul  este obligat să respecte:

 • normele de bază în materie de protecţie a salariaţilor valabile în ţara respectivă,
 • normele referitoare la salariul minim, orele de lucru, perioadele minime de odihnă etc.

Dețașarea în altă țară a unui lucrător independent

Dacă un lucrător independent vrea să lucrez în străinătate pentru o perioadă scurtă de timp (câteva luni de zile) trebuie să îndeplinească următoarele formalități:

 • să se autodetașeze în respectiva țară pentru a rămâne asigurat în cadrul sistemului de securitate socială din ţara în care lucrează în mod normal;
 • să solicite autorităţilor din ţara de origine formularul A1 (fostul formular E 101) înainte de plecarea din țară;

Pentru acest demers trebuie să se adreseze biroului de legătură pentru lucrători detașați din ţara de origine pentru a afla ce autoritate emite acest document (în România este emis de Casa Națională de Pensii).

Formularul A1 atestă, angajatului detașat și membrilor săi de familie, continuitatea afilierii la sistemul de asigurări sociale din ţara de origine timp de maxim 2 ani.
Condiția pentru a obține formularul A1 este obligația dovedirii că activităţile pe care le va desfășura în străinătate sunt „similare cu cele desfăşurate în ţara de origine”.

 • să solicite autorităţilor din ţara de origine formularul S1 (fostul formular E 106) înainte de plecarea din țară;

Acest formular dă dreptul angajatului detașat şi membrilor de familie, dreptul la asistenţă medicală pe durata şederii.

 • să declare în avans că va exersa profesia în ţara gazdă unde va fi detașat.

  Desfășurarea unei activități ocazionale prin detașare

În situația în care un angajat nu este nevoit să se mute din țara de origine pentru a lucra în altă țară prin detașare, și se limitează doar la efectuarea de vizite scurte, are nevoie doar de cardul european de asigurări sociale de sănătate. Acest card de sănătate se poate obține de la Casa de Asigurări de Sănătate din ţara de origine.

Formalități obligatorii pentru țara unde este detașat:
 • să afle care sunt formalitățile de ședere (chiar dacă rămâne în respectiva țară pentru puţin timp)
 • să depună formularul S1 (fostul formular E 106), dacă este cazul, la sediul unei case de asigurări de sănătate din ţara gazdă.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.