Formarea profesionala pentru competente profesionale

∞ A păstra cele obținute nu e mai puțin ușor decât a le obține ∞

Formarea profesionala pentru competențe profesionale este o procedură adresată adulților, persoanelor care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă conform OG nr. 76/2004 prin care s-a completat OG nr. 129/2000.

Formarea profesională se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, specializare, care au drept scop:
 • inițierea – dobândirea uneia sau mai multor competențe specifice unei calificări
 • calificarea, respectiv recalificarea – dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații
 • perfecționarea, respectiv specializarea – dezoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale în cadrul aceleași calificări, dobândirea de competențe noi, dobândirea de competențe cheie sau competențe tehnice noi

Prin anexa la HG nr. 567/2015  a fost eliminată posibilitatea furnizorilor de servicii de formare profesională de a mai organiza cursuri de formare profesională pentru practicarea ocupațiilor ce necesită o calificare de nivel 5 sau 6. Măsura fiind în contradicție cu actul normativ de bază – Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Legea 53/2003-Art. 192

(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de munca;
b) obținerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de munca și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
f) prevenirea riscului șomajului;
g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.
 

Legea 53/2003-Art. 193

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de munca;
c) stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de munca;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Formarea inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă.
Formarea profesională continuă a adulților este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe.
Aceste programe de formare profesională a adulților se pot realiza prin furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate.

Lista furnizorilor autorizați este gestionată de Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizați, specifică fiecărui județ sau tip de program.

La finalul cursului se poate obține un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională. Este condiționat că furnizorul de formare a cărui cursuri sunt urmate, să fie autorizat în condițiile legislației în vigoare (Ordonanța Guvernului. nr 129/2000 completată prin OG nr. 76/2004 privind formarea profesională a adulților).

Ca să urmați un curs de calificare oferit de un furnizor autorizat pentru programul respectiv, trebuie să încheiați cu acesta un contract de formare profesională, pe care furnizorul îl va înregistra la direcțiile generale județene de muncă și solidaritate socială sau a municipiului București, după caz.

Pentru desfășurarea cursurilor de formare profesională activează următoarele categorii de specialiști:
 • personalul angajat al furnizorilor de formare profesională;
 • responsabili de curs;
 • formatori pentru instruire teoretică și practică;
 • directorii executivi ai furnizorilor de formare profesională

La finalizarea acestor cursuri se va susține un examen de absolvire, în fața unei comisii formate din reprezentanți ai furnizorului și din specialiști din afara furnizorului de formare.

Cursanții care nu se prezintă la examenul de absolvire sau cei care nu îl promovează, primesc o adeverință de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie, pentru susținerea unui alt examen de absolvire, în aceleași condiții. În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire, participanții pot solicita comisiei de autorizare județene susținerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinței de participare la programul de formare profesională.

În funcție de tipul programului și de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:
 • certificat de calificare profesională, pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;
 • certificat de absolvire, pentru cursuri și stagii de inițiere, cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare, precum și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 și 8 .

Certificatele de calificare profesională și de absolvire:

 • poartă antetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Educației Naționale și
 • se eliberează însoțite de o anexă în care se precizează competențele profesionale dobândite,
 • sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională,
 • după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.

În cazul unor situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat.

O.G. 129/2000 completată prin O.G. 76/2004 este cadrul legislativ ce reglementează formarea profesională în Romania. Aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 este reglementată prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.129/2000, completate și modificate prin Hotărârea nr. 1829/2004 și aprobate prin Ordinul nr. 522/2003.

Organizarea activității de certificare a formării profesionale este reglementată prin Metodologia certificării formării profesionale a adulților, aprobată prin ordinul comun al ministrului muncii şi justiției sociale, ministrului educaţiei naționale cu nr. MMJS nr. 501/2003 (Ordin nr. 201/2003) şi nr. MEN 5253/2003 (Ordin nr. 5253/2003) :

Art. 1

(1) Prezenta Metodologie de certificare a formării profesionale a adulţilor, denumită în continuare Metodologie, cuprinde procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesională a adulţilor precum şi modalităţile de eliberare, gestionare şi arhivare a certificatelor de calificare şi de absolvire cu recunoaştere naţională.

(2) Această Metodologie se aplică programelor de formare profesională organizate de furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor denumită în continuare Ordonanţă.

Art. 2

Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională, următorul tip de certificat, după caz

 • a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;
 • b) certificat de absolvire pentru programele de iniţiere, perfecţionare, specializare, precum şi la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.
Art. 4

(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională se eliberează însoţite de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

Similar Posts

2 Comments

 1. Mihaela Boboc spune:

  Buna ziua, pot face acelasi curs cu aceleasi competente de 2 ori?
  Spre exemplu acum 8 ani am facut cursul de Frizer in urma caruia am obtinut un certificat de calificare, dar acum doresc sa il fac din nou. Desi sunt aceleasi competente pe suplimentul discriptiv, notiunile predate sunt de actualitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.