Finantele digitale

Finanțele digitale

Noile tehnologii din domeniul bancar și al plăților transformă sectorul serviciilor financiare. Prin stimularea inovării, UE creează un sector financiar competitiv, stabilind în același timp norme care să asigure stabilitatea financiară și protecția consumatorilor.

Ce sunt finanțe digitale

Finanțele digitale, cunoscute sub numele de fintech, reprezintă aplicarea tehnologiilor digitale în diverse activități financiare.

Serviciile financiare digitale sunt tot mai adoptate de către consumatori și întreprinderi, iar pandemia de COVID-19 a accelerat această tendință. De la serviciile bancare mobile, comerțul electronic și plățile fără contact până la gestionarea activelor și criptomonede, inovația în domeniul serviciilor financiare este omniprezentă.

Această evoluție oferă, de asemenea:
 • oportunități semnificative pentru companiile din domeniul tehnologic, permitându-le să se dezvolte și să inoveze,
 • contribuind astfel la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.
  • Uniunea Europeană (UE) își propune să creeze condițiile necesare pentru ca actorii europeni să devină lideri puternici în acest sector.

În contextul priorității acordate tranziției digitale în Europa pentru următorul deceniu și alocărilor semnificative de investiții în cadrul planului de redresare, dezvoltarea finanțelor digitale este unul dintre domeniile cheie. Conform strategiei digitale a UE, această evoluție ar trebui să se desfășoare respectând valorile europene și sub o reglementare riguroasă pentru gestionarea riscurilor.

Strategia UE privind finanțele digitale

În martie 2018, Comisia Europeană a dezvăluit primul plan de acțiune privind FinTech al Uniunii Europene cu obiectivul de a permite sectorului financiar al UE să capitalizeze pe noile tehnologii care transformau industria.

În cadrul acestei inițiative, UE a implementat norme noi, inclusiv pentru susținerea extinderii platformelor de finanțare participativă în întreaga piață unică.

În septembrie 2020, Comisia a adoptat un pachet privind finanțele digitale, cuprinzând:
 • o strategie pentru finanțele digitale,
 • o strategie pentru plățile de retail și
 • propuneri legislative privind criptoactivele și reziliența digitală.
Acest pachet a fost conceput pentru a:
 • stimula competitivitatea și inovația în sectorul financiar european.
 • furniza consumatorilor și întreprinderilor mai multe opțiuni în domeniul serviciilor financiare și al soluțiilor moderne de plată.
 • asigura protecția consumatorilor și stabilitatea financiară.

În octombrie 2020, Comisia a prezentat acest pachet Consiliului Afaceri Economice și Financiare, beneficiind de un sprijin extins din partea miniștrilor.

Regulamentul european privind criptoactivele

Ce sunt „criptomonedele stabile”

Criptomonedele stabile sunt o categorie de criptomonede care își propun să-și mențină valoarea de piață ancorată la o referință externă:

 • cum ar fi o monedă tradițională,
 • spre deosebire de bitcoin, care este supus volatilității pieței.

Regulamentul privind piețele criptoactivelor (MiCA) marchează o inițiativă importantă, aducând sub același cadru de reglementare criptoactivele, emitenții de criptoactive și furnizorii de servicii de criptoactive. Acest regulament se aplică:

 • atât emitenților de criptoactive negarantate,
 • cât și criptomonedelor stabile, precum
 • și platformelor de tranzacționare și portofelelor care stochează aceste criptoactive.
Scopul noilor norme este:
 • de a oferi o mai mare protecție investitorilor și
 • de a reglementa riscurile asociate criptoactivelor,
 • în timp ce încurajează inovația și consolidând rolul Uniunii Europene ca punct de referință în standardele pentru politica digitală.
Furnizorii de servicii de criptoactive:
 • vor fi obligați să obțină o autorizație pentru a opera în Uniunea Europeană, respectând cerințe stricte de protecție a portofelelor consumatorilor și
 • vor fi trași la răspundere în cazul pierderii criptoactivelor investitorilor.
 • Autoritatea Bancară Europeană (ABE) va ține un registru public al furnizorilor de servicii de criptoactive care încalcă normele.

De asemenea, furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația de a declara informații cu privire la impactul lor asupra mediului și climatului. Criptoactivele care erau deja reglementate în conformitate cu legislația UE existentă vor continua să fie supuse normelor existente.

Un acord provizoriu privind Regulamentul privind piețele criptoactivelor a fost încheiat în iunie 2022 de către negociatorii Consiliului și Parlamentului, iar Consiliul a adoptat formal aceste norme în mai 2023.

Actul privind reziliența operațională digital

Pe măsură ce sectorul financiar devine tot mai dependent de procesele digitale și software, riscurile asociate perturbărilor și amenințărilor la adresa sistemelor de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) cresc semnificativ.

Pentru a aborda aceste riscuri, a fost implementat Actul privind reziliența operațională digitală (DORA), care:
 • are ca scop asigurarea capacității sectorului financiar european de a gestiona perturbări operaționale semnificative;
 • stabilește cerințe uniforme privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice ale întreprinderilor și organizațiilor din sectorul financiar, precum și ale părților terțe esențiale care furnizează servicii legate de TIC, cum ar fi platformele de tip cloud sau serviciile de analiză de date. Toate firmele trebuie să garanteze că sunt pregătite să facă față perturbărilor și amenințărilor legate de TIC, să reacționeze și să se redreseze în urma acestora.

Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului au ajuns la un acord provizoriu referitor la DORA în mai 2022, iar Consiliul a adoptat în mod formal aceste norme în noiembrie 2022.

Totodată, a fost introdus un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, cu scopul de a testa și evalua eficacitatea acestora în cadrul sectorului financiar.

Ce sunt criptoactivele

Criptoactivele reprezintă una dintre principalele aplicații ale tehnologiei registrelor distribuite (DLT) în domeniul financiar. În esență, registrul distribuit este o bază de date de consens prin care se validează o tranzacție.

Regimul-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite (DLT):
 • joacă un rol crucial în sporirea competitivității și a potențialului de inovare în domeniul finanțelor digitale al Uniunii Europene (UE);
 • garantează protecția consumatorilor și stabilitatea financiară, stabilind condițiile pentru obținerea permisiunii de exploatare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT;
 • definește instrumentele financiare bazate pe DLT care pot fi tranzacționate;
 • detaliază modul de cooperare între operatorii infrastructurilor pieței bazate pe DLT, autoritățile naționale competente și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
Regimul-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe DLT va fi în vigoare timp de trei ani, după care Comisia Europeană:
 • având în vedere avizul ESMA,
 • va prezenta Consiliului și Parlamentului un raport detaliat referitor la costurile și beneficiile prelungirii, modificării sau încetării acestuia.

Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului au ajuns la un acord provizoriu privind regimul-pilot în noiembrie 2021, iar statele membre au aprobat acordul în decembrie 2021.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.